Link 1 anstad.com, Link 2 sosmap.net, Link 3 cultureandyouth.org, Link 4 xoilac1.site, Link 5 phongkhamago.com, Link 6 myphamtocso1.com, Link 7 greenparkhadong.com, Link 8 xmx21.com, Link design 686.design, Link blog 6686.blog, Link express 6686.express, Link bet, Link me, Link colatv, Link colatv, Link colatv, Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , Link , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kênh kết nối

Manga Konjiki no Gash/Zatch Bell! sẽ có phần mới vào giữa tháng 3

Tin tức | by Hoàng Ngọc Hùng

Tác giả truyện tranh Makoto Raiku đã thông báo vào 26/02/2022 rằng Konjiki no Gash!! 2 (Zatch Bell 2) sẽ ra mắt trên nhiều dịch vụ sách kỹ thuật số khác nhau vào giữa tháng Ba. Raiku sẽ thông báo ngày ra mắt chính xác khi được quyết định.

Bài liên quan